Marius Ovesen. Portrettfoto.

Marius Ovesen

Ansvar for administrastive funksjoner og daglig drift av kontoret.