Hálddahus

Govva 3 hálddahusovddasteaddjis.

Dál leat Ráđđehusadvokáhtaid hálddahusas 22 mielbargi. Hálddahus veahkeha advokáhtaid beaivválaš bargguin ja áimmahuššet kantuvradoaimmaid nu go ekonomiija, IKT, arkiivva, kantiina, girjerádjosa ja assisteantabargguid. Barggut leat máŋggaláganat ja gelddolaččat, ja gáibidit olu iešheanalašvuođa. Hálddahushoavda lea Marius Ovesen.

Rabas virggit almmuhuvvojit dán siiddus.