Praktikantopphold

Bilde som viser dialog mellom to jurister.

Regjeringsadvokaten ansetter hvert år jusstudenter som praktikanter. Et praktikantopphold varer vanligvis fire uker og vi har 10-12 praktikanter i året. Arbeidsoppgavene består i å utrede juridiske problemstillinger, skrive utkast til prosesskriv og prosedyre og på andre måter samarbeide med advokatene. Det er også et mål at alle praktikanter skal få mulighet til å følge minst én sak i retten. Praktikantoppholdet er en fin måte å bli kjent med Regjeringsadvokaten på, og mange praktikanter har senere blitt ansatt som advokatfullmektiger.

Vi har to ansettelsesrunder i året, med søknadsfrist på våren og på høsten. Søkere bør ha avlagt eksamen på 3. avdeling eller tilsvarende, med gode resultater. Praktikantordningen retter seg bare mot studenter, ikke mot de som har fullført studiet. Studenter som er i sitt avsluttende semester på søknadstidspunktet, vil derfor ikke bli prioritert.

Søknadsfristene er 1. april og 1. oktober hvert år. Annonsen legges ut to måneder i forveien på JobbNorge.

Kontaktpersoner