Advokat/Fullmektig

Bilde av 2 representanter av advokat/advokatfullmektig.

Embetet har i dag om lag 50 advokatar/advokatfullmektigar og kan by på eit godt fagleg og sosialt miljø. Arbeidet som advokat er juridisk variert og omfattar både offentlegrettslege og privatrettslege spørsmål. Arbeidsoppgåvene er utfordrande, sjølvstendige og gjev brei erfaring i prosedyre, både for nasjonale og internasjonale domstoler.

Ledige faste stillinger og vikariater som advokat/advokatfullmektig