Administrasjonen

Bilde av 3 representanter fra administrasjonen.

Det er i dag 22 medarbeidere i administrasjonen hos Regjeringsadvokaten. Administrasjonen bistår advokatene i arbeidshverdagen og ivaretar kontorfunksjoner som økonomi, IKT, arkiv, kantine, bibliotek og assistentoppgaver. Arbeidsoppgavene er varierte og spennende, og krever en stor grad av selvstendighet. Administrasjonssjef er Marius Ovesen.

Ledig stilling: Kveldsassistent/tilkallingsvikar i resepsjonen