Administrasjonen

Bilde av 3 representanter fra administrasjonen.

Det er i dag 22 medarbeidere i administrasjonen hos Regjeringsadvokaten. Administrasjonen bistår advokatene i arbeidshverdagen og ivaretar kontorfunksjoner som økonomi, IKT, arkiv, kantine, bibliotek og assistentoppgaver. Arbeidsoppgavene er varierte og spennende, og krever en stor grad av selvstendighet. Administrasjonssjef er Marius Ovesen.

Ledige stillinger blir lyst ut på denne siden.