For klient

Regjeringsadvokaten fører rettssaker for staten og gir juridiske råd til statlige organer. Det er kun departementer som direkte kan be Regjeringsadvokaten om bistand. Anmodninger fra underordnede organer skal gå via, og i forståelse med, fagdepartementet. Se forøvrig retningslinjer for foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten utarbeidet av Statsministerens kontor.

Spørsmål kan rettes til vårt sentralbord (postmottak@regjeringsadvokaten.no / 22 99 02 00) eller en av våre ledende advokater, se nedenfor.

Bilde av en papirblokk og penn med logo fra Regjeringsadvokaten.