Department: Management

Marius Ovesen

Marius Ovesen

Ansvar for administrastive funksjoner og daglig drift av kontoret.