Ole Kristian Rigland. Portrettfoto.

Ole Kristian Rigland

Avgiftsrett, Ledende advokat, Sivilprosess, Skatterett, Trygd og pensjon