Kirsten Berger

Arbeidsrett, Helserett, Ledende advokat, Næringsrett, Statsforfatningsrett og offentlighet/innsyn