Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker

Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Karriere hos Regjeringsadvokaten

Arbeidsoppgåvene hos Regjeringsadvokaten er svært varierte og utfordrande. Ein får erfaring frå mange ulike rettsområde.

Bilde av tre advokater som sitter rundt et bord.