A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...


Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

 •  

  Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2020

   

  Les mer …
 • Dom fra Den europeiske menneskerettsdomstol i sak mot Norge

  Nyhet | 10. september 2019

  Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har i dag avsagt dom i en sak mot Norge. Under dissens 13-4 har domstolen funnet at norske myndigheter i 2012 krenket retten til familieliv i Den europeiske menneskerettskonvensjon.

   

   

  Les mer …
FaLang translation system by Faboba